สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมายตราสัญลักษณ์โรงเรียน

          ลักษณะของสัญลักษณ์เป็นรูปรัศมี 13 แฉก ที่กระจายอยู่รอบวงกลมสีเหลืองที่เปรียบเสมือนดวงประทีป ปรากฏอยู่ด้านบนของวัด ใต้รูปวัดมีตัวอักษร ว และ น ซึ่งเป็นอักษรย่อของโรงเรียน และมีคำว่า โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) อยู่ด้านล่าง

รัศมีสีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของชื่อเสียง เกียรติยศและสติปัญญา

วงกลมสีเหลือง หมายถึง ความสงบ ความมีคุณธรรม

รูปวัด หมายถึง สัญลักษณ์แทนวัดน้อย

สีประจำโรงเรียน
สีน้ำเงิน - สีขาว