เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ช โรงเรียนวัดน้อย

คำร้อง : อติรัตน์  ด้วงประยูร

 

              โรงเรียนวัดน้อย   วิเชียรสร้อยเกลียว       อุปถัมภ์

       วิชาการล้ำ               ร่วมนำ                    สร้างปัญญา

       วินัยดี                     จรรยาเด่น                เป็นกีฬา

       ประพฤติสง่า             มีความรู้                  คู่คุณธรรม

 

              ลูกน้ำเงินขาว      งามเด่น                   เลิศล้ำ

       โรงเรียนพร้อมนำ        ร่วมสร้าง                 ความก้าวหน้า

       ลูกศิษย์มีชื่อ               ด้วยวัดน้อย               บ่มพัฒนา

       ดีการศึกษา               มีวินัย                     ใฝ่คุณธรรม...

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.48 KB