ประมวลภาพมหาอุทกภัย ปี 2554
ประมวลภาพมหาอุทกภัย ปี 2554
ภาพน้ำท่วมโรงเรียนวัดน้อย และบ้านของนักเรียน 100 % เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ระดับน้ำสูงสุดในโรงเรียน 140 ซม.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 818.31 KB