ภาพกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557  คณะครู พานักเรียนของโรงเรียนวัดน้อย ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจาก เทศบาลตำบลอรัญญิก ซึ่งนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ พบเห็นสัตว์จริงหลายชนิด  และสนุกสนานไปกับการแสดงความสามารถของสัตว์แสนรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และประสบการณ์ 
นั่งรถชมสัตว์
ชมสัตว์จริง บนรถ
ผู้ประสานงานพานักเรียนเข้าชม
รอเวลาแสดง
ชมการแสดงอุรังอุตัง
ล่องเรือ
ล่องเรือ
ล่องเรือ
ล่องเรือสนุกสนาน
รอชมการแสดงต่อ
ชอบมากค่ะ
ประสบการณ์ระดับโลก
นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง..จากเคยเห็นในหนังคาวบอย
รอชมการแสดงปลาโลมา
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2557,14:34   อ่าน 3691 ครั้ง