ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี
     บุคลากรของโรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)  ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวัดน้อย  ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเทรทรสงครามพชรบุรี  เมื่อวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
     โดยวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดแก่นจันทร์ (จันทร์เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) ตำบลบางพรม  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม เกี่ยวกับ การบริหารและจัดการสถานศึกษา  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ การจัดสวนวิทยาศาสตร์  สวนวิทยาศาสตร์  และการจัดแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
     ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ     ตำบล เขากระปุก  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนวัดแก่นจันทร์
เดินทางถึงโรงเรียน
ผอ.กล่าวต้อนรับ
ชมการบรรยายสรุป
มอบของที่ระลึก
ชมห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
นักเรียนแนะนำโปรแกรมห้องสมุด
ชมห้องสมุด
กิจกรรมนักเรียน
ชมห้องสมุด
ชมกิจกรรมห้องสมุด
เครื่องเล่น DVD พร้อมหูฟัง
ชั้นวางหนังสือ
อาเซียน
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2557,14:27   อ่าน 6252 ครั้ง