ภาพกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา และเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
    เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนวัดน้อย  ได้ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา  โดยได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายวัดในเขตบริการของโรงเรียน ได้แก่ วัดน้อย  วัดร้อยไร่  และวัดดงหวาย     ในตอนบ่ายได้ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
นางเทียนพร้อม
นางเทียนพร้อม
นางเทียนพร้อม
กลองยาวพร้อม
ผู้ร่วมขบวนแห่พร้อม
เร่ิมขบวนออกจากโรงเรียน
ออกจากโรงเรียน
ขบวนแห่
ขบวนแห่
ขบวนแห่
ขบวนแห่
ขบวนแห่
ขบวนแห่
ขบวนแห่
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2557,15:38   อ่าน 3093 ครั้ง