ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฏาคม 2557
   เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2557 คณะครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  โดยในช่วงเช้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐาน Walk Rally จำนวน 6 ฐาน เพื่อฝึกการพัฒนาการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ดังนี้
          - เฟื่องคัดไทย
          - ไวหาศัพท์
          - จับใส่ความ
          - วาดตามเพลง
          - เก่งถอดรหัส
          - จัดแต่งเรื่อง
     ภาคบ่ายมีกิจกรรมนันทนาการ  การประกวดเล่านิทานประกอบการแสดง  และกิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งของทุกระดับชั้น
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม
ได้กลุ่มแล้ว
ครูควบคุมกิจกรรมจับใส่ความ
ฐานจับใส่ความ
ฐานวาดตามเพลง
วาดตามเพลง
เก่งถอดรหัส
จัดแต่งเรื่อง
เฟื่องคัดไทย
เฟื่องคัดไทย
ไวหาศัพท์
ไวหาศัพท์
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2557,17:23   อ่าน 3201 ครั้ง