ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนได้รับการรับรองผลการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ (อ่าน 1236) 16 พ.ย. 57
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 15 สิงหาคม 2557 (อ่าน 1122) 04 ส.ค. 57
นักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 (อ่าน 1172) 18 มิ.ย. 57
คณะกรรมการประเมินภายนอก จาก สมศ. กำหนดประเมินโรงเรียนวัดน้อย วันที่ 20 - 22 มกราคม 2557 (อ่าน 1196) 17 ม.ค. 57
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของโรงเรียนวัดน้อย (อ่าน 1489) 30 ต.ค. 56
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (อ่าน 1116) 10 ต.ค. 56
ขอเชิญร่วมกิจกรรม สินค้ามือสอง (อ่าน 794) 01 ก.ย. 56
ลงทะเบียนศิษย์เก่า (อ่าน 856) 08 ส.ค. 56
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 951) 08 ส.ค. 56