ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของโรงเรียนวัดน้อย

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ณ โรงเรียนประตูชัยและโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 28-29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

81.25

ทอง

8

1. เด็กหญิงธีรนันท์  สมคะเณ
2. เด็กหญิงนิสารัตน์  ตรีมิตร
3. เด็กหญิงปรียานาถ  เทียนกันวร
 

1. นางสาวพรรทิพา  ฮวบลอยฟ้า
2. นางอรทิน  ด้วงประยูร
 

2

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

74

เงิน

10

1. เด็กชายนราธิป  บุญสาคร
2. เด็กหญิงพัชริดา  พจน์ด้วง
 

1. นางสาวพรรทิพา  ฮวบลอยฟ้า
2. นางอรทิน  ด้วงประยูร
 

3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

88

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. เด็กหญิงปริยากร  แจ่มสุวรรณ
2. เด็กหญิงปรียานุช  เทียนกันวร
 

1. นายอติรัตน์  ด้วงประยูร
2. นางสาวเพ็ญนภา  ด้วงประยูร
 

4

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

83

ทอง

5

1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญแท้
2. เด็กหญิงณัฐชา  จันทร์สง่า
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แจ้งวิจิตร์
 

1. นางสาวโกสุม  จันทร์เนตร
2. นางโฉมฉาย  ฉิมสง่า
 

5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

76

เงิน

10

1. เด็กหญิงกุลปรียา  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงจิตตินันท์  จำปานาค
 

1. นายอติรัตน์  ด้วงประยูร
2. นางสาวเพ็ญนภา  ด้วงประยูร
 

6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

90

ทอง

ชนะเลิศ

1. เด็กหญิงกัลย์ฐิตา  พูลมา
2. เด็กหญิงณัฐธารักษ์  ฉัตรจันทร์
 

1. นายอติรัตน์  ด้วงประยูร
2. นางสาวเพ็ญนภา  ด้วงประยูร
 

7

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6

20

เข้าร่วม

9

1. เด็กหญิงธนภรณ์  เอมโอฐ
2. เด็กหญิงธนัชพร  ตามสมัคร
 

1. นางประวิทย์  ชูแก้ว
2. นางสาวโกสุม  จันทร์เนตร
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2556,20:17   อ่าน 1489 ครั้ง